JZ

Jan Zatloukal

Jan Čep se několikrát ve své autobiografii vyznává z celoživotní vášně četby. Považoval ji za nezbytnou ke zdravému a vyrovnanému životu každého člověka a měl za zlé moderní společnosti, zahlcené všemožnými rušivými hluky, že redukuje čas a prostor, který dříve lidé věnovali četbě.