IE

Irena Ellis

Margaret Eleanor Atwoodová (nar.1939), básnířka, spisovatelka a kritička není suchou a didaktickou kazatelkou, ale vtipnou, trefnou a často až k neuvěření lapidární autorkou. V jejích básních se často setkáváme s tématy utváření identity, lidského osamocení, lásky jako mocenského boje, odlidšťující technologie a nedostatečnosti jazyka.