JK

Jana Kopčová

Vydavateľstvo Columbus prinieslo na trh v roku 2007 pozoruhodnú knihu zachytávajúcu vznik a vývoj skupiny básnikov tvoriacich v jednom z najnepriaznivejších období slovenskej literatúry – v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Svedectvo o neľahkých literárnych, ale i životných osudoch členov trnavskej skupiny vychádza z pera jej hlavného predstaviteľa Ľubomíra Feldeka.