SS

Sergej S. Skorvid

V „předpřelomové“ monografii kolektivu autorů z ÚJČ ČAV Český jazyk na přelomu tisíciletí (1997) analyzovala S. Čmejrková v kapitole Jazyk literatury (tedy krásné a tehdy nové) z lingvistického hlediska nazírané postmoderní tendence v tvorbě prozaiků 90. let mimo jiné na příkladě románu Jáchyma Topola Sestra (1994).

Kdepak je ale kýžený „dotyk“ nebo dialog kultur? Nedělejme si iluze: na obou stranách dosud máme sice různé, ale podobnou ledabylostí poznamenané stereotypy, a v této situaci pravý dialog kultur nebyl v letech 2006-2007 a zatím ani nadále nebude možný. Když, tak u mě v kuchyni (zvláště pokud má pravdu Ivan M. Jirous, že "opět vracejí se noktoidi ... v kuchyních skrytí kredencoví pijáci").