LS

Lenka Secká

Ústřední postavy knihy, Sylva, Filip, Robin, Niklas a Evita jsou sedmnáctiletí mladí lidé, kteří se nejistě pohybují na prahu dospělosti. Právě stav dospívání je vyjádřen metaforou v titulu knihy.