Pavel Šidák

Nesnadnost popsání knihy spočívá, zdá se, primárně v jejím zvláštním vnitřním rozštěpení či lépe – ve vnitřní stratifikaci. Viděno z jedné je Hruškadóttir je „lehká“ novelka, deníček mladé dívky Veroniky, z druhé strany se do textu tlačí závažné téma – nikoli ve smyslu „sdělení“, nýbrž faktum, nereflektující, nýbrž ukazující, předvádějící.

převyprávění lužickosrbské legendy o Krabatovi - česky jako Čarodějův učeň - z přelomu 17. a 18. století ze slezské Horní Lužice od Otfrieda Preußlera