Juan Goytisolo (* 1931, Barcelona), prozaik, esejista a autor novinových sloupků a úvah patří k nejvýznamnějším španělským autorům. Byl účastníkem letošního Festivalu spisovatelů, kde mu byla předána cena Vargase Spirose za svobodu projevu.

Když si Španělé na začátku 18. století uvědomili, jak jsou zaostalí v porovnání s Francií, Anglií nebo Německem, když si uvědomili, že Afrika začíná u nich, hned za Pyrenejemi, utvořila se intelektuální elita, která se snažila europeizovat Španělsko. To znamenalo odvrhnout všechno, co nebylo evropské. Nevzala v potaz, že jde jen o jiný odstín západního rázu kultury, o „západnost s jiným odstínem“, jak říkával Américo Castro. Neuvědomila si, že jde o bohatství, o které je zbytek Evropy ochuzen.