FK

Franciszek Kamecki

Básník Franciszek Kamecki debutoval v roce 1960. Od té doby publikoval několik set básní, povídek, esejí, fejetonů a scénářů. Jeho básně jsou překládány do angličtiny, němčiny, srbštiny, slovinštiny a češtiny. Kameckého poezie je zastoupena v antologii kněžské poezie Słowa na pustyni (Slova v poušti), Oficyna Poetów i Malarzy, Londýn 1971.