Jan Křesadlo, hlavní z pseudonymů Václava Pinkavy (1926-1995), se zrodil v exilové literatuře, když jím autor podepsal pozdní debut Mrchopěvci. Od té doby napsal Křesadlo řadu polemických, paradujících nebo jinak se vyhraňujících literárních děl – především próz, na kterých předváděl filologickou zdatnost a schopnost pracovat s mnoha rozličnými formami.

V pořadí třetí kniha Jana Křesadla, jež vychází zásluhou pražského nakladatelství Tartaros, nese název Skrytý život Cypriána Belvy a stejně jako v případě ostatních próz tohoto autora se jedná o dílo jen obtížně zařaditelné.