JT

Jaromír Typlt

Když jsem do Wiesbadenu odjížděl, byl jsem zvědavý, co se mnou udělá, až budu delší dobu bezprostředně obklopen němčinou. Jestli uvnitř opravdu přijmu skutečnost, že já jsem tam, mezi nimi, a nepodlehnu třeba přeludu, že oni jsou tady... Znám ho totiž z mnoha svých snů, ve kterých se třeba i jenom okrajově mihli nějací Němci nebo zazněla němčina. Je až neuvěřitelné, jakou roli my Češi necháváme Němce hrát.

Alchymie není míchanice / míchanice není chumelenice / chumelenice není odchod vojsk / odchod vojsk není plachta na autě / plachta na autě není ruch v odposlechu / a ruch v odposlechu není ani chlup pravdy