MD

Marta Dzido

V době, kdy se v Česku vedou disputace o možnostech milostného románu, o tom, jak psát o lásce, pokud to vůbec ještě jde, vychází překlad milostné novely Marty Dzido, která místo množení metaliterárních triků jednu z takových možností nabízí. A je to možnost intenzivní, senzuální a jazykově nebanální.

Lepkavé horko, sexuální pnutí a jedno léto na konci století. Erotické vzpomínky spolu s přemýšlením nad „možná“ a „kdyby“ vynesly Martě Dzido a její knize Slast cenu Evropské unie za literaturu v rámci Polska. Přestože dílko ukazuje nový směr milostné literatury, hranice žánru nepřekračuje.

Małż je debutem mladé lodžské autorky Marty Dzido (1981), další z řady spisovatelů tzv. „generace horší konjunktury“. Kniha s podivným titulem překvapí již pouze tím, že existuje ve dvou verzích – v „optimistické“, s autorčinou karikaturou v růžovo-zelených barvách na obalu, a „pesimistické“, kde převládají odstíny modro-hnědé.