Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami žil jeden chuďas a ten měl syna. Když muži zemřela manželka, ženil se s druhou ženou, která měla pět dcer. Nejmladší dcera měla tři oči, druhá čtyři, třetí pět, čtvrtá šest a ta pátá sedm: jedno vzadu na krku.

Reprezentativní výbor maďarských pohádek přináší příběhy sebrané nejvýznamnějšími maďarskými folkloristy a zpracované do dnes už tradiční podoby spisovatelem Gyulou Illyésem.