NP

Nick Page

„Nejdelší týden“, o kterém je řeč v této knize, je poslední týden života Ježíše Krista: od vjezdu do Jeruzaléma po ukřižování, nalezení prázdného hrobu a zjevení na cestě do Emauz. Kromě toho zahrnuje Pageova kniha kontext minulosti i přítomnosti: začíná u kořenů ježíšovského hnutí v Jeruzalémě o svátcích posvěcení Chrámu jeden rok před událostmi „nejdelšího týdne“ (J 10,22–30) a dospívá až k prvním vlnám šíření křesťanství během prvního století.