JV

Jiří Vaněk

Jako by již samotným názvem autor signalizoval, o co že v jeho debutu nejspíše půjde – o sebezpytné až masochistické písání, zřejmě i s náležitou dávkou narcismu říznutého exhibicionismem. Důvod, proč být již předem ve střehu? Naštěstí je vše zcela jinak.