LT

Lev Nikolajevič Tolstoj

Podle Dvořáka je nový překlad nutný, protože starší už zastaraly a něco je třeba „udělat s tou francouzštinou“. Delší francouzské pasáže nahradil českým překladem vyvedeným kurzívou – z francouzských součástí vyprávění tak vznikly poznámky „vzadu“. Tím byla narušena autenticita originálu, text byl mechanicky zploštěn, ochuzen stylisticky i sémanticky.

Letos uplynulo 100 let od úmrtí Lva Nikolajeviče Tolstého (9. 9. 1828–20. 11. 1910), a vydání románové epopeje Vojna a mír v novém překladu Libora Dvořáka (vydal Odeon – Euromedia Group) je tak mj. i připomenutím tohoto výročí. Navíc se Vojna a mír dočkala nového českého překladu po více než padesáti letech – mnohokrát vydaný poslední překlad Tamary a Viléma Sýkorových vyšel poprvé v roce 1959.