Práce se pokouší o celkovou rekonstrukci dějin křesťanského myšlení ve 20. století: chce postihnout jeho klíčové momenty, nejčastěji probíraná témata a nejdůležitější texty, které v jeho průběhu vznikly.

Kniha Rosina Gibelliniho je první syntézou, která čtenáře do hloubky seznamuje s hlavními teologickými proudy 20. století, a to od jeho počátku až po pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě.