Gumový betlém je zatím poslední literární opus spisovatele a výtvarníka Jaroslava Kovandy. Kniha je koncipována jako kronika velice rozvětvené a vztahově propletené rodiny a zaznamenává dění mezi léty 1901 až 2010. Nepředkládá však historii řazenou chronologicky, ale spíše tematicky. V centru zájmu nestojí oddělené příběhy jednotlivců, ale příbuzenstva jako celku.