Jako dítě jsem nenáviděla noc, Tobey. Nechtěla jsem ležet v posteli ve svém pokoji a spát, když se svět nadále točil kolem své osy a udály se miliony věcí, beze mne. Nemohla jsem vydržet to klidné ležení v temnotě, nesnesla šelest vlastního dechu, tlukot svého srdce, tiché vrzání postele, kdykoli jsem se otočila na druhý bok, abych konečně usnula. Teď mám noc nejraději.