NT

Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb jde svým nekonvenčním myšlením jde v mnoha ohledech proti proudu. V knize Černá labuť analyzoval klam, jemuž podléhá mnoho prognostiků. Rozsáhlé dílo Antifragilita autor považuje za komplexní shrnutí své intelektuální práce.

Ekonomická obec (univerzity, regulační orgány, centrální bankéři, vládní úředníci a různé organizace s četným ekonomickým personálem) přišla selháním systému v roce 2008 o legitimitu. Věřit, že nás titíž lidé z problémů zase dostanou, je nezodpovědné a hloupé. Nezodpovědné je rovněž naslouchat radám „expertů na řízení rizik“ a akademikům z ekonomických fakult, kteří i nadále propagují metody, jež selhaly (např. Value-at-Risk). Najděme inteligentní lidi s čistým štítem.