JZ

Julius Zeyer

Pod názvem Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy vyšel letos na podzim (ovšem s vročením 2009) sborník studií věnovaných nejrůznějším aspektům osobnosti i díla dotyčného českého spisovatele. Kniha, čítající bezmála pět set stran, obsahuje příspěvky ze stejnojmenné brněnské vědecké konference (2007), k nimž posléze přibyly texty další.