MS

Martin Sichinger

Osudy krále šumavských pašeráků a později převaděčů zná díky stejnojmennému filmu Karla Kachyni v Čechách téměř každý. Martin Sichinger vsadil své vyprávění o městském chlapci, který je nedobrovolně vyňat z důvěrně známého prostředí a vržen do rázovitého šumavského pohraničí, do současnosti. Ta je sice na první pohled méně dramatická, i ona však skýtá nezodpovězené otázky, jež přetrvaly desetiletí.