RW

Rainer Warland

Kniha o křesťanském umění a architektuře Západu od počátků po dnešek vychází z přesvědčení, že jeho studiem se zabýváme nejdůležitějším příspěvkem Evropy světovému umění. Z kulturního a uměleckého dědictví křesťanské minulosti čerpáme dodnes. Naše kniha se snaží být v každém ohledu na výši významu a kráse svého komplexního předmětu: svým velkým formátem i vybavením, kvalitou ilustrací i textu.