Petr Rákos se narodil roku 1925 v Košicích do rodiny maďarských Židů. Díky štěstí v neštěstí přežil deportaci do Osvětimi a po válce se vydal do Prahy, kde na Filozofické fakultě vystudoval filozofii a historii. V hlavním městě již zůstal a v následujících desetiletích zde působil především jako učitel maďarské literatury, teorie literatury a teorie překladu na FF UK.

Jak zabránit zapomnění těch, kteří místo románů a novel přispívali do odborných sborníků a časopisů či nacházeli uplatnění při sepisování doslovů a – jako v tomto případě – edičních dovětků? Zatím lze jen odhadovat, jak velký vliv na cestu k autorově nesmrtelnosti má vydání sebraných spisů zaníceného pedagoga a oddaného hungaristy Petra Rákose. Nutno však uznat, že skupina „věrných pozůstalých“ v čele s Evženem Gálem se do tohoto úkolu pustila s úctyhodnou vervou.