RH

Robert A. Heinlein

Náčrt tohoto románu vznikl v hlavě klasika sci-fi v roce 1955. Dostal podobu osmi rukopisných stran, několika neuspokojivých názvů a pár kartiček poznámek. Pak skončil v šuplíku, kde ho po smrti spisovatelovy vdovy objevily nakladatelské hyeny a svěřily jej k rozpracování o čtyřicet let mladšímu žánrovému kolegovi.