ZT

Zsuzsa Takácsová

Snaha vyrovnat se se ztrátou někoho blízkého často stojí u zrodu literárního díla nebo se stává jeho tématem. Je to i případ poezie maďarské básnířky Zsuzsy Takácsové – nebo alespoň té části její tvorby, kterou v roce 2009 představila ve výboru s názvem Zakázaný jazyk překladatelka Lucie Szymanowská.