SJ

Slavko Janevski

Básnik, poviedkar, románopisec, maliar, filmový scenárista a režisér Slavko Janevski (11.1.1920- 20.1.2000), sa narodil, základnú a strednú technickú odbornú školu vychodil v Skopje. Svojou tvorbou sa radí k prvej generácii povojnových autorov (Aco Šopov, Blaže Koneski a i.)