JK

Josef Kainar

"Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly na zem a zmíraly..." Mnozí si s těmito verši spojí spíš melodii a jméno hudebníka Vladimíra Mišíka než tvorbu básníka Josefa Kainara. S podtitulem "básně - písně - blues" vydalo nakladatelství Labyrint na konci roku 2002 výbor z jeho publikovaných i dosud nevydaných básní nazvaný Bledej gentleman.