GK

Grigorij Kanovič

Česká podoba nejnovější rozsáhlé prózy Grigorije Kanoviče, spisovatele židovského rodem, litevského zemí původu a školením a ruského zvoleným jazykovým médiem, vychází z dřívější praxe Odeonu a Lidového nakladatelství, kde vycházely speciální edice východoevropských, popř. orientálních literatur.