E

Euripides

Až do roku 1989 měli naši diváci (ba i naši tvůrci) velmi malou šanci konfrontovat své představy o inscenaci antické tragédie s tím, jak se to dělá jinde. Vlastně jediná příležitost se naskytla v r. 1965, kdy v Praze hostovalo Piraikon teatron z Athén s Rondirisovými inscenacemi Sofoklovy Elektry a Euripidovy Medei. Naštěstí mezinárodní festivaly pořádané na našem území postupně přinesly nové podněty a teď k nim překvapivě přibylo i představení z National Theatre v Londýně.