RK

Ryszard Krynicki

Významný polský básník, literární kritik, nakladatel a překladatel brzy oslaví 78. narozeniny. Českým čtenářům je znám díky dvěma básnickým sbírkám. Je spojován s „generací 68“, tedy s básníky debutujícími ve druhé polovině šedesátých let, jejichž generační zkušeností se staly především politické události z roku 1968.

Pro Krynického je příznačná tendence ke zkracování básní i knih a k prostotě výrazu. Pokud ve své knižní prvotině Rodný list psal rozevláté, komplikované tzv. „rozkvétající básně“, plné apelu a hněvivého tónu ve snaze pojmenovat realitu přímo, v posledních sbírkách se Krynického básně rozvíjejí do podoby meditativní, tiché, filozofické a velmi stručné poezie, za niž si autor vysloužil přízvisko „mlčící básník“.