ST

Saara Turunen

Finská dramatička a divadelní režisérka Saara Turunen (1981) je známá svým odvážným a přímým stylem. Ve všech jejích textech najdeme provokativní témata, princip opakování, fascinaci obrazem, jeho pravdivostí a iluzorností.

„Chci na divadle ukazovat i vidět city, poctivost, pravdu, stesk, radost, hněv, žádnou parodii ani negaci hodnot, o kterých se právě mluvilo, žádné schovávání se za žertování, žádné komentování toho, co právě proběhlo, ale jednoduchost a čistotu. Sama chci vidět city a nechat se dojímat a totéž chci umožnit také divákovi,“ říká finská dramatička Saara Turunen.