Simona Racková je již řadu let výraznou osobností české poezie. I když knižně debutovala už před necelými patnácti lety, vyšla jí letos teprve čtvrtá sbírka. Básnířka nás tentokrát zve na Noční převádění mláďat – do světa něžnosti, kterou všichni prožíváme, jenom si jí příliš nevšímáme.

Sbírka se soustřeďuje na intenzivní prožívání ženské role, zaznamenávané ve velice emotivních rovinách. Hluboká básnická sebereflexe se však v této knize současně prolíná s trvalou potřebou dialogičnosti, vábící čtenáře do autorčina asociativně svobodného světa.