CM

Czesław Miłosz

Po smrti Czesława Miłosze se ozvali někteří jeho odpůrci a prohlašovali, že vlastně nebyl ani dost katolík a ani dost Polák, či že snad byl přímo antikatolík a antipolák. Nebyly to první útoky proti němu, neboť už v 50. letech hrála na podobnou notu komunistická propaganda.

Miłosz nejednou upozorňoval, že sám sebe považuje za Litevce, avšak nikoliv v běžném smyslu chápání pojmu národnost, který se vymezuje především jazykem. Říkal, že je poslední občan Litevského velkoknížectví. Z území Velkoknížectví pocházeli jak známo také Kościuszko, Mickiewicz a Piłsudski. Ti všichni často sami sebe nazývali Litevci a nazývali je tak i jiní. Někteří z nich měli i baltské kořeny a současně to byli Poláci, kteří patřili k polské kultuře a polskému jazyku.

Rok 2011 byl polským parlamentem slavnostně vyhlášen rokem Czesława Miłosze, polského básníka, prozaika, esejisty a překladatele, laureáta Nobelovy ceny za literaturu a řady dalších prestižních cen. Rok Miłosze bude spojen s kulturními akcemi, které by měly přiblížit rozsáhlé dílo tohoto polského spisovatele.