MM

Matěj Mikšíček

Dnes již skoro zapomenutý, ve své době však velice známý buditel, který si dopisoval s Boženou Němcovou, Karlem Havlíčkem Borovským či Vítězslavem Hálkem. Neúnavný obránce české i slovenské otázky, moravský patriot, novinář, spisovatel, dramatik, ale i rozporuplný člověk, s nímž bylo mnohdy nesnadné vyjít. Tím vším byl rodák z Dačic Matěj Mikšíček.

Zakleté princezny, náročné úkoly, chrabré a důvtipné chasníky, ale i roztrhaná těla, potoky krve a svérázný humor – to vše najdeme v jedněch z prvních sebraných a umělecky zpracovaných pohádek z území Moravy. Za to, že se originální poetika těchto vyprávění neztratila spolu s jejich vypravěči, můžeme vděčit moravskému obrozenci Matěji Mikšíčkovi, který příběhy sbíral zejména na svém rodném Dačicku a v okolí Brna.