JF

Jasmin B. Frelih

Román Na/půl se odehrává v blíže neurčené budoucnosti. Autor zdařile pracuje s mícháním rejstříků jednotlivých diskurzů, ukáže ovládání dramaturgických postupů a skvěle zdůrazní grotesknost a fabulaci v téměř kafkovském stylu. Konec textu i konec románového světa nastává v půli slova.

Drahá Zojo, obávám se, že se svět netočí tím správným směrem. Každý z nás nese svůj díl viny, protože si nedovolil skoncovat s balastem nadiktované existence. Doufám, že na to ještě nejsem příliš starý. Rád bych nás viděl pohromadě…