OK

Otakar Kania

Oficiální fyzika uráží rozum, ignoruje skutečnost a patří na smetiště dějin. Alespoň podle elektronické knihy „pro poučené laiky“ od solitéra Otakara Kanii, který se v ní pokouší o vybudování zcela nové fyziky. Základní problém díla nespočívá v tom, že by něco nedokázalo vysvětlit, ale v tom, že dokáže vysvětlit úplně všechno. Zdá se, že jde o výtvor dalšího českého mašíbla neboli obzvláštníka, plný fantazie a sebejistoty.