Petr Hanzelka, kurátor sbírek trvalek a okrasných trav v Botanické zahradě v pražské Troji, navázal na svou publikaci Květiny pro každou zahradu. Vznikla velmi cenná a kvalitně zpracovaná zahradnická monografie, která se zabývá rostlinami vhodnými do suchých zahrad.