CV

Christophe Van Gerrewey

Pozoruhodný debut vlámského autora – román v podobě dopisu, či dopis v podobě románu? Bilance ukončeného vztahu, která zanechává čtenáře v nejistotě nejen ohledně životnosti tohoto popisovaného soužití – nesoužití, ale co se týče partnerských vztahů obecně. Zvenčí či ze zpětného pohledu se jeví jako soukromé peklo, a přesto…

Architekt s literárněvědným vzděláním, pronikavý esejista a recenzent, který se za svůj románový debut stal belgickým laureátem Ceny EU za literaturu. Christophe Van Gerrewey patří k výrazným vlámským autorům s přesahem do celé nizozemské jazykové oblasti.