MJ

Malála Júsufzaj

Uprchly před násilím a nebezpečím, překonaly strastiplnou cestu a začaly znovu v nových končinách. Dívky z různých koutů světa nám vyprávějí, co je přimělo k útěku, co zažily a jak byly přijaty v novém domově. Jejich příběhy zaznamenala Malála Júsufzajová, jež sama musela v roce 2012 prchnout z rodného Pákistánu.

Bestseller nejslavnější aktivistky za práva žen na vzdělání si klade za cíl na konkrétních příkladech pomoci zejména mladé generaci pochopit jeden z nejaktuálnějších společenských problémů – masovou emigraci z rozvojových zemí.