Cruja Šalev

Text románu lze chápat jako lyrický, feministicky laděný, psychologický či lehce pornografický, lze jej číst vícekrát a pokaždé jinak. Biblické pasáže se prolínají s obhroublými promluvami Jaařina milence, hrdinčiny samomluvy s realistickými rozhovory, smutku smrti s bezstarostností života, nesnesitelného napětí s rezignující únavou, otupělosti stáří s bezradnou naivitou mládí...