ZU

Zuzana Uličianska

Stela Brix (1998) navštevovala alternatívnu triedu pre intelektovo nadané deti na Základnej škole na Krosnianskej ulici v Košiciach, dnes je žiačkou Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici. V roku 2009 získala za svoju báseň prvé miesto v literárnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Vydala trilógiu dobrodružných kníh pre deti Na kopci strašidiel, V hrobke bohov a Štôlne dvoch tvárí, svoje knihy si aj ilustrovala. Vystúpila ako hosť na platformách ako Voices Live či TED