LV

Libuša Vajdová

Sebastianov denník možno čítať ako napínavý príbeh, ktorý miestami prechádza do intímnej spovede, ako úvahy o tvorbe a písaní, alebo ako dokument. To, čo sa spočiatku ani nezdá podstatné, vystupuje na hladinu – udalosti vojny, donucovací proces, ktorý buduje jeho novú identitu, vyčleňovanie zo spoločnosti.