VV

Věra Vařejková

Luisa Nováková předznamenala charakter souboru, čítajícího 24 pověstí, už v dvojím pojmenování: věcný orientační titul zkombinovala s poeticky jímavým názvem Šlépěj královny Jadwigy, synekdochicky použitým jménem jedné z nejkrásnějších pověstí.