KV

Kateřina Vávrová

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o klasickou love story – a kdybychom posuzovali pouze příběh, nebyli bychom daleko od pravdy. Foenkinos však dokázal poměrně tuctový námět ztvárnit nevšedním způsobem a přimět čtenáře, aby se soustředili na detaily, které člověku běžně unikají, na něžnost...

Ještě nedávno nepříliš známou autorku Delphine de Vigan čte dnes téměř celá Francie. Její v pořadí pátý román si v roce 2009 získal pozornost širšího publika, když se objevil v nominaci na prestižní ocenění Prix Goncourt a udržel se tamaž do posledního kola. Porota sice nakonec její knihu nevybrala, nicméně to pro autorku znamenalo důležitý krok v kariéře, díky němuž se tato kniha v překladu dostává do rukou také českým čtenářům.

Báseň je jen svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. / Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, / A vy jste bílé plátno. / .../ Motto z básnické sbírky Vítězslava Nezvala Nápisy na hroby zvolila Jana Čeňková, editorka výboru Moře láska má, snad z toho důvodu, aby Nezvalovu schopnost být fascinován, v tomto případě filmem coby novým uměleckým jazykem své doby, přiřkla i dětem. Výbor z Nezvalovy poezie, vydaný roku 2010 nakladatelstvím Meander, zaměřuje svoji pozornost pr