EV

Eva Veselá

Ještě větší chvály se později dostalo jednotlivým dílům Alexandrijského kvartetu, které Durrell postupně uveřejňoval v letech 1957 až 1960. V tomto románovém cyklu autor experimentuje s veličinami času a prostoru a opírá se při tom o filozofii, psychologii, vědu, studuje Einsteinovu teorii relativity i hermetické a alchymistické spisy, inspiruje se různými verzemi kacířského, sektářského náboženství, především gnosticismem.