DV

David Vichnar

Monumentální sbírka esejí na širokém půdorysu mapuje genealogii pojmu média coby instrumentálu (s čím?) a lokálu (v čem?) napříč staletími i národními a disciplinárními kontexty: od české avantgardy a pražské školy přes Benjamina, nový román a Derridu až k Luhmannovi a Lotmanovi. Vydat se „za obrysy“ média nás sborník vyzývá, aby podnítil komunikaci mezi různými světy, které různá média vytvářejí.

Na základě citlivého čtení trojice kanonických a zhruba tuctu méně známých románů 20. století se autorka ve svižném výkladu, který neztrácí na hloubce či podnětnosti, kompetentně zabývá světy antiutopické a dystopické literatury, zejména jejím společenským a politickým přesahem.

Kniha literárního teoretika Josefa Šebka je vítaný a spolehlivý průvodce po dvou nejvlivnějších poválečných tradicích sociologického přístupu k literatuře a kultuře, které vycházejí z prací Pierra Bourdieua a Raymonda Wiliamse. Pokus o jejich aplikaci na dílo Ladislava Fukse však mohl být promyšlenější.

Nejvýraznějším rysem prvních tří povídek Dubliňanů je rozpůlený narativní subjekt, v němž se dospělý spisovatel střetává s dětskou postavou, z jejíž osobní perspektivy se snaží podat jeho osobní příběh, ovšem v jazyce, který téměř neustále avizuje svou zkušenou cizost, svou dospělost a obývání prostor dětství obvykle nepřístupných.

Pro Štepána Dedala, jako ostatně pro Joycea samotného, napsat „sebe, jak se jmenuje a kde je“, znamenalo začít s tím, co je bezprostřední, konkrétní, elementární („Základní školu“ Joyceův originál označuje starobylým „Class of Elements“), a odtud pokračovat snahou o obsáhnutí „světa“ a „vesmíru“.

Již sám název recenzované knihy napovídá dvojí: že jde o práci věnovanou teorii a historii literárně-kulturní recepce, a to autora vnímaného okruhem vykladačů neméně širokým než rozporuplným. Této studii, jak se píše v Úvodu, tedy jde hlavně o postižení mnohoznačnosti Chestertonova díla