AV

Alena Vinterová

Rozhovor na dálku je název knihy statí, esejů, rozhovorů a básní ruského spisovatele čuvašského původu Gennadije Ajgiho - svého druhu pomník Ajgimu, jen s jednou zvláštností a totiž, že si ho básník vystavěl sám. Tato výpravná publikace s řadou ilustrací a fotografií je především osobitým komentářem samotného Ajgiho k jeho vlastní tvorbě a životu, zobecněním myšlenek o poezii a umění za období delší než čtyřicet let.

Moskevské nakladatelství Vagrius na sklonku loňského roku vydalo zatím poslední knihu spisovatele, filosofa a mystika Jurije Vitaljeviče Mamlejeva (1931) Zádumčivý killer. Českému čtenáři se Mamlejev představil románem Šatuni...

Filologický román, jak zní podtitul Vzkříšení Majakovského, je třeba číst ve dvou oddělených rovinách (obsahové a formální), jež se různou měrou podílejí na jeho závažnosti a netradičnosti. To, co na úrovni vyprávěného mohlo být v ustupující sovětské realitě chápáno jako boření mýtů Majakovského...

Po letech převahy poezie, která i nadále dominuje životu ruských literárních klubů a salonů, se přece jen próza opět dostává ke svému slovu. Jako svědectví může být vnímán i román, či spíše novela Olega Pavlova Karagandinskije devjatiny, oceněný v letošním roce ruským Bookerem.