SV

Sára Vybíralová

Duchové, osobní i univerzální démoni, potenciální ďáblové, druhá já pronásledující ta první, neodůvodněná vendeta vnitřních protivníků. V jiném grafickém zpracování by knížečka mohla působit jako lidová brožurka o okultních jevech. Cesta nepoddajnosti je dalším z početných děl mnohostranného francouzského básníka a umělce, experimentátora s texty i omamnými látkami Henriho Michauxe.

Slibné téma otevírá syžetu řadu možností: Cesta třídní premiantky do polosvěta. Konfrontace relativně sociálně privilegované rodiny s individuálním příběhem a konkrétní tváří bytosti z prostředí více než neprivilegovaného. Sobectví, skryté i v té „nejnezištnější“ pomoci. Mimoto atraktivitu románu prokazuje (a zároveň ji i zpětně zvyšuje) filmové zpracování, jehož se kniha dočkala nedlouho po svém francouzském vydání.

Divadlo na Vinohradech uvádí scénické čtení hry Albertina (Albertine en cinq temps) quebeckého spisovatele a dramatika Michela Trembleye (1942). Trembley patří k výrazným a uznávaným postavám současné kanadské literární scény. Prosadil se velmi záhy a jeho úspěch trvá: v době prvních inscenací jeho her mu bylo sotva dvacet. Albertina je jedním z jeho zralých děl a zároveň jedním z nejoceňovanějších.

Nakladatelství Jota představuje ve své „Zlaté edici“ letos již druhou postavu současné francouzské literární scény. Tentokrát je jí v USA žijící Catherine Cussetová. Román Skvělá budoucnost je nejúspěšnější titul z desítky knih, které dosud publikovala. I tentokrát nakladatelství vsadilo na oceněné dílo – v roce 2009 získala kniha cenu francouzských gymnazistů, Prix Goncourt des lycéens.

Po Čarodějnici, se kterou roku 2007 přišlo nakladatelství Argo, u nás vloni vyšel již druhý román Marie Ndiaye – její zatím poslední kniha Tři mocné ženy (Trois femmes puissantes), ověnčená v roce 2009 Goncourtovou cenou. Tentokrát knihu Marie Ndiaye na český knižní trh uvedlo nakladatelství Jota.

I v předposledním románu Marie Ndiaye objevujeme pro tuto autorku příznačné tíhnutí k diskrétnímu a temnému magickému realismu. Také zde se zdánlivě banální realita městské každodennosti a klidu rodinného života náhle rozpouští ve víru nepochopitelných a bizarních situací, kontury skutečnosti se rozplývají a my se ocitáme v situaci, v níž se na rozum již nelze spolehnout.