DZ

Dušan Zbavitel

V jedné z předchozích kapitol jsme sledovali genezi bengálské prózy, před 19. stoletím neexistující, a její postupný vzrůst od učebnic pro Fort William College a raných překladů přes informativní články a pojednání až po první pokusy o náročnější žurnalistické a didaktické příspěvky.

Od počátku 2. tisíciletí n. l. prochází sever indického subkontinentu obdobím hlubokých proměn, postihujících všechny stránky života, od politické struktury a náboženské skladby až po etnickou, jazykovou a kulturní diferenciaci této rozlehlé oblasti.