JB

Jana Benešová

Literatura a literární tvorba po roce 1987 se ještě více přiblížila situaci běžné v rozvinutých zemích – osvobozena z kazajky ideologií, tchajwanská literární sféra je nyní různorodější a autonomnější s vyšším stupněm profesionalizace. Autoři jsou na druhou stranu pod tlakem trhu nuceni přihlížet více než kdy jindy v minulosti vkusu stále se zužující čtenářské obce, věnují více času výzkumu a přípravě podkladů pro svou tvorbu.